Lid worden van SVO Korfbal
 
 
 
 
 
 

Voorwaarden Contributie en Ledenadministratie

Ledenadministratie

Aanmelden als lid
Aanmelden is alleen mogelijk via het aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld (inclusief handtekening) verzonden te worden naar de ledenadministratie:

Mieke Vink, Prins Clausstraat 4, 6576 BA Ooij

Ledenmutaties
Alle mutaties, zoals adreswijzigingen, aan- of afmeldingen dienen schriftelijk (via brief of e-mail) te worden gemeld bij de ledenadministratie Mieke Vink; mw3188@hotmail.com of via svo.ooij@knkv.nl

Afmelden als lid
Het afmelden van leden dient eveneens schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie, middels de bovenstaande mogelijkheden.

Om het voor leden en onze administratie makkelijker te maken, wordt aan het eind van het seizoen bij al onze leden te geïnventariseerd wie er het komende seizoen lid blijft. Hiervoor dient ieder lid in april van het jaar bij haar leidster op een lijst aan te geven of zij lid wilt blijven of niet.

Belangrijk is dat de afmelding vóór 1 juli plaatsvindt!
Bij afmeldingen op of na 1 juli is SVO genoodzaakt de kosten voor de KNKV, zoals bondscontributie en wedstrijdbijdragen die per 1 juli ingaan, op de betreffende speelster te verhalen.
Dit houdt in dat leden die zich afmelden na 30 juni dienen contributie te betalen tot 1 juli van het volgende jaar.

Korfbal is een teamsport. Het is daarom niet de bedoeling dat een speelster voortijdig, dus tijdens de competitie stopt. Dit kan namelijk betekenen dat een team niet genoeg speelsters heeft om wedstrijden te spelen en / of de competitie moet beëindigen.

Contributie

De betaling van de contributie zal plaatsvinden middels automatische incasso. U dient bij het aanmeldingsformulier het rekeningnummer te vermelden vanaf welke rekening dit geïnd mag worden. De contributie zal één tot vier maal per jaar worden geïncasseerd, afhankelijk van de door u aangegeven termijn op het aanmeldingsformulier.
De contributie per termijn en data van incasso zijn hieronder weergegeven. De peildatum voor de leeftijd is 01 september van ieder jaar.

Soort lid Kwartaal Half jaar Jaar
Spelend lid t/m 11 jaar € 25,- € 50,- € 100,-
Spelend; 12 t/m 16 jaar € 28,- € 56,- € 112,-
Spelend; vanaf 17 jaar € 37,- € 74,- € 148,-
Midweek     € 60,-
Fitteam     € 28,-
Stil lid € 6,50 € 13,- € 26,-


Incassodata:

1e kwartaal, 1e halfjaar 01 september
2e kwartaal 01 december
3e kwartaal, 2e halfjaar, jaar 01 maart
4e kwartaal 01 juniDe hoogte van de contributie wordt eenmaal per jaar vastgesteld bij de algemene jaarvergadering. Een eventuele verhoging van de contributie zal te allen tijde kenbaar gemaakt worden via website (www.svokorfbal.nl) en andere communicatievormen.

Contributie achterstand
Om als vereniging aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zijn er continu financiële middelen nodig. Bij het niet betalen van de contributie zal de penningmeester daarom in eerste instantie een tweede incasso bij u uitvoeren. Wanneer de incasso wederom niet betaald wordt, zal er een betalingsherinnering op uw adres bezorgd worden, waarin u gevraagd wordt om binnen een gestelde termijn aan uw betalingsverplichting te voldoen. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben dan zal een tweede herinnering worden bezorgd met daarin de mededeling dat het betreffende lid vanaf een bepaalde datum niet meer gerechtigd is te spelen. Zodra een lid niet meer speelgerechtigd is zal dit telefonisch aan u gemeld worden.
Indien een lid niet meer speelgerechtigd is wil dit niet zeggen dat er geen contributie betaald hoeft te worden. Indien mag blijken dat een lid naar meerdere verzoeken nog steeds geen contributie betaald en de achterstand in contributie niet heeft voldaan zal na overleg in het Bestuur de vordering uit handen gegeven gaan worden aan een incassobureau.

Meer informatie over contributie

Lid worden